Громадські слухання

07 Лютого, 2024 р., 15:52
1)    Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту Детальний план території по зміні цільового призначення земельної ділянки в межах відведеної території с. Ямпіль Львівського району Львівської області. Проектом детального плану передбачається зміна цільового призначення земельної ділянки для розміщення та експлуатації об’єктів придорожнього сервісу. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування Мурованська сільська рада Львівської області. 3) Процедура громадського обговорення та строки подання пропозицій та зауважень у процесі здійснення СЕО здійснюється відповідно до ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку», а саме:     – дата початку проведення громадського обговорення та строки обговорення:     30 днів з дня оприлюднення повідомлення з 07.02.2024 року до 07.03.2024 року.     – способи участі громадськості: надання письмових пропозицій і зауважень до закінчення терміну громадського обговорення на поштову адресу: Мурованська сільська рада Львівської області (81120, Львівська обл., Львівський р-н, с. Сороки-Львівські, вул Польова, буд. 65).     – дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань: 07.03.2024 року о 12:00 год. в приміщенні Мурованської сільської ради за адресою: 81120, Львівська обл., Львівський р-н, с. Сороки-Львівські, вул. Польова, буд. 65. – Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування Мурованська сільська рада Львівської області (81120, Львівська обл., Львівський р-н, с. Сороки-Львівські, вул Польова, буд. 65). Адреса сайту: https://murovanska-gromada.gov.ua/ – Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій Мурованська сільська рада Львівської області (81120, Львівська обл., Львівський р-н, с. Сороки-Львівські, вул Польова, буд. 65), ел.пошта: sorokylvivskarada@gmail.com. Строки подання зауважень та пропозицій – з 07.02.2024 року до 07.03.2024 року.
17 Січня, 2024 р., 16:45
1.    Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки «Внесення змін до детального плану території по зміні цільового призначення земельних ділянок в межах вул. Київська с. Гамаліївка Львівського району Львівської області» У Заяві про визначення обсягу СЕО міститься інформація про замовника СЕО, вид та основні цілі документа державного планування. 2.     Орган, що приймає рішення про затвердження документа державного планування: Мурованська сільська рада ТГ. 3.    Передбачувана процедура громадського обговорення: – строк громадського обговорення Заяви про визначення обсягу СЕО становить з 17.01.2024 р. до 29.01.2024 р.; – згідно зі ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО; – ознайомитися з заявою про визначення обсягу СЕО можна на офіційному веб-сайті Мурованської сільської ради ТГ – https://murovanska-gromada.gov.ua/. – зауваження і пропозиції подаються до Мурованської сільської ради ТГ Львівської області за адресою: 81120, вул. Польова, 65, с. Сороки-Львівські, Львівський р-н, Львівська обл., ел.пошта: sorokylvivskarada@gmail.com в термін до 29.01.2024 р. – місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування – Мурованська сільська рада ТГ . 4) необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування – відсутня.
17 Січня, 2024 р., 16:44
1.    Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детальний план території з метою зміни цільового призначення земельної ділянки в межах відведеної території с. Гамаліївка Львівського району Львівської області. У Заяві про визначення обсягу СЕО міститься інформація про замовника СЕО, вид та основні цілі документа державного планування. 3.    Орган, що приймає рішення про затвердження документа державного планування: Мурованська сільська рада ТГ. 4.    Передбачувана процедура громадського обговорення: – строк громадського обговорення Заяви про визначення обсягу СЕО становить з 17.01.2024 р. до 29.01.2024 р.; – згідно зі ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО; – ознайомитися з заявою про визначення обсягу СЕО можна на офіційному веб-сайті Мурованської сільської ради ТГ – https://murovanska-gromada.gov.ua. – зауваження і пропозиції подаються до Мурованської сільської ради ТГ Львівської області за адресою: Мурованська сільська рада ТГ  81120, Львівська обл., с. Сороки-Львівські, вул. Польова, 65, ел.пошта: sorokylvivskarada@gmail.com в термін до 29.01.2024 р. – місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування – Мурованська сільська рада ТГ. 4) необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування – відсутня.
17 Січня, 2024 р., 16:42
Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації 1.    Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території з метою зміни цільового призначення земельної ділянки в межах відведеної території в с. Муроване Львівського району Львівської області. У Заяві про визначення обсягу СЕО міститься інформація про замовника СЕО, вид та основні цілі документа державного планування. 3.    Орган, що приймає рішення про затвердження документа державного планування: Мурованська сільська рада ТГ. 4.    Передбачувана процедура громадського обговорення: – строк громадського обговорення Заяви про визначення обсягу СЕО становить з 17.01.2024 р. до 29.01.2024 р.; – згідно зі ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу СЕО; – ознайомитися з заявою про визначення обсягу СЕО можна на офіційному веб-сайті Мурованської сільської ради ТГ – https://murovanska-gromada.gov.ua. – зауваження і пропозиції подаються до Мурованської сільської ради ТГ Львівської області за адресою: Мурованська сільська рада ТГ 81120, Львівська обл., с. Сороки-Львівські, вул. Польова, 65, ел. пошта: sorokylvivskarada@gmail.com в термін до 29.01.2024 р. – місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування – Мурованська сільська рада ТГ. 5. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування – відсутня.
16 Січня, 2024 р., 15:43
1)    Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту Детальний план території з метою зміни цільового призначення земельних ділянок в межах відведених території с. Гамаліївка вул. Київська Львівського району Львівської області. Проектом детального плану передбачається зміна цільового призначення земельних ділянок з будівництвом офісних приміщень, складських будівель. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування Мурованська сільська рада ТГ  Львівської області. 3) Процедура громадського обговорення та строки подання пропозицій та зауважень у процесі здійснення СЕО здійснюється відповідно до ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку», а саме:     – дата початку проведення громадського обговорення та строки обговорення:     30 днів з дня оприлюднення повідомлення з 16.01.2024 року до 15.02.2024 року.     – способи участі громадськості:  надання письмових пропозицій і зауважень до закінчення терміну громадського обговорення на поштову адресу: Мурованська сільська рада ТГ Львівської області (81120, Львівська обл., Львівський р-н, с. Сороки-Львівські, вул Польова, буд. 65).     – дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань: 15.02.2024 року об 11:30 год. в приміщенні Мурованської сільської ради ТГ  за адресою: 81120, Львівська обл., Львівський р-н, с. Сороки-Львівські, вул Польова, буд. 65. 4) Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування Мурованська сільська рада ТГ Львівської області (81120, Львівська обл., Львівський р-н, с. Сороки-Львівські, вул Польова, буд. 65). Адреса сайту: https://murovanska-gromada.gov.ua/ 5) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій Мурованська сільська рада ТГ Львівської області (81120, Львівська обл., Львівський р-н, с. Сороки-Львівські, вул Польова, буд. 65), ел.пошта: sorokylvivskarada@gmail.com. Строки подання зауважень та пропозицій – з 16.01.2024 року до 15.02.2024 року. 6) Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування Мурованська сільська рада ТГ Львівської області (81120, Львівська обл., Львівський р-н, с. Сороки-Львівські, вул Польова, буд. 65). 7)    Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування Не передбачена
16 Січня, 2024 р., 13:05
1)    Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту Детальний план території земельної ділянки в межах вул. Індустріальна в с. Муроване Львівського району. Детальним планом території передбачається влаштування автостоянки для тимчасового тримання автомобілів.     Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування Мурованська сільська рада ТГ Львівської області 3) Процедура громадського обговорення та строки подання пропозицій та зауважень у процесі здійснення СЕО здійснюється відповідно до ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку», а саме:     - дата початку проведення громадського обговорення та строки обговорення:     30 днів з дня оприлюднення повідомлення з 16.01.2024 року до 15.02.2024 року.     - способи участі громадськості:  надання пропозицій і зауважень до закінчення терміну громадського обговорення на поштову адресу: Мурованської сільської ради ТГ  Львівської області (81120, Львівська обл., с. Сороки-Львівські, вул. Польова, 65).     - дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань: 15.02.2024 року об 11:00 год. в приміщенні Мурованської сільської ради Львівської області (81120, Львівська обл., с. Сороки-Львівські, вул. Польова, 65). - Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування Мурованська сільська рада ТГ Львівської області (81120, Львівська обл., с. Сороки-Львівські, вул. Польова, 65). Адреса сайту: https://murovanska-gromada.gov.ua - Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій Мурованська сільська рада ТГ Львівської області (81120, Львівська обл., с. Сороки-Львівські, вул. Польова, 65), ел. адреса: sorokylvivskarada@gmail.com. Строки подання зауважень та пропозицій – з 16.01.2024 року до 15.02.2024 року. - Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування Мурованська сільська рада ТГ Львівської області. 4)    Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування Не передбачена
16 Січня, 2024 р., 12:36
1)    Детальний план території земельної ділянки в межах відведеної території с. Ямпіль Львівського району Львівської області.      Даний детальний план території розробляється на 8 земельних ділянок та проєктними рішеннями передбачається будівництво та обслуговування будівель торгівлі, а саме: адміністративні будівлі, будівля складського призначення, навіс, майданчик для відпочинку персоналу, господарський майданчик. Ділянка з цільовим призначенням з КВЦПЗ 03.10 «Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку)».     Орган, що прийматиме рішення про затвердження ДПТ та Звіту про СЕО – Мурованська сільська рада ТГ Львівської області. 2)    Процедура громадського обговорення та строки подання пропозицій та зауважень у процесі здійснення СЕО здійснюється відповідно до ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку», а саме:     а) дата початку проведення громадського обговорення та строки обговорення – 30 днів з дня оприлюднення повідомлення з 16.01.2024 року до 15.02.2024 року;     б) способи участі громадськості: надання пропозицій і зауважень до закінчення терміну громадського обговорення на поштову адресу: Мурованської сільської ради ТГ Львівської області (81120, Львівська обл., с. Сороки-Львівські, вул. Польова, буд. 65).     в) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань: 15.02.2024 року о 10:30 год. в приміщенні Мурованської сільської ради за адресою: 81120, Львівська обл., с. Сороки-Львівські, вул. Польова, буд. 65. г) Ознайомитися з проектом і надати зауваження та пропозиції щодо проекту ДПТ та звіту про СЕО можна за адресою: Мурованська сільська рада ТГ Львівської області (81120, Львівська обл., с. Сороки-Львівські, вул. Польова, буд. 65). Адреса сайту: https://murovanska-gromada.gov.ua  ґ) Розпорядником інформації щодо стану довкілля та інформації пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується проекту є Мурованська сільська рада ТГ Львівської області. 4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо ДПТ та звіту про СЕО: не передбачено.  
22 Листопада, 2023 р., 16:15
1)    Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змісту Детальний план території земельної ділянки для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови в межах відведеної території с. Гамаліївка Львівського району Львівської області. Проєктовані земельні ділянки, на які розробляється детальний план  території, розташовуються біля автомобільної дороги загального користування  державного значення М-06 Київ-Чоп в межах відведеної території с. Гамаліївка Львівського району Львівської області. Дана містобудівна документація передбачає впорядкування території щодо розміщення існуючого парк готелю. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування Мурованська сільська рада Львівської області. 3) Процедура громадського обговорення та строки подання пропозицій та зауважень у процесі здійснення СЕО здійснюється відповідно до ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку», а саме:     – дата початку проведення громадського обговорення та строки обговорення:     30 днів з дня оприлюднення повідомлення з 22.11.2023 року до 21.12.2023 року.     – способи участі громадськості:  надання письмових пропозицій і зауважень до закінчення терміну громадського обговорення на поштову адресу: Мурованська сільська рада Львівської області (81120, Львівська обл., Львівський р-н, с. Сороки-Львівські, вул Польова, буд. 65).     – дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань: 21.12.2023 року о 11:00 год. в приміщенні Мурованської сільської ради за адресою: 81120, Львівська обл., Львівський р-н, с. Сороки-Львівські, вул Польова, буд. 65. – Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування Мурованська сільська рада Львівської області (81120, Львівська обл., Львівський р-н, с. Сороки-Львівські, вул Польова, буд. 65). Адреса сайту: https://murovanska-gromada.gov.ua/ – Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій Мурованська сільська рада Львівської області (81120, Львівська обл., Львівський р-н, с. Сороки-Львівські, вул Польова, буд. 65), ел.пошта: sorokylvivskarada@gmail.com. Строки подання зауважень та пропозицій – з 22.11.2023 року до 21.12.2023 року. – Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування Мурованська сільська рада Львівської області. 4)    Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту документа державного планування Не передбачена
02 Листопада, 2023 р., 14:50
На виконання статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості розпочато процедуру розгляду проекту детального плану території земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах вул. Польова с. Сороки-Львівські Львівського району.
02 Листопада, 2023 р., 09:51
На виконання статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості розпочато процедуру розгляду проекту детального плану території земельної ділянки площею 101,213 га для будівництва та розміщення промислово-складських приміщень та будівель, кадастровий номер 4623688600:04:000:0120, що розташована на території Мурованської сільської ради в селі Ямпіль Львівського району Львівської області.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Увага тестове опитування! Чи буде для Вас корисним запровадження електронних опитувань?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь