Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території земельної ділянки в межах вул. Київська в с. Гамаліївка Пустомитівського району Львівської області

Дата: 14.07.2020 14:53
Кількість переглядів: 950

 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території земельної ділянки в межах вул. Київська в с. Гамаліївка Пустомитівського району Львівської області

 

 

Загальні положення

 1. Замовник СЕО

Мурованська сільська рада ОТГ Львівської області, (81120, Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Сороки-Львівські, вул Польова, буд. 65), ЄДРПОУ: 04369707.

 1. Вид та основні цілі документу державного планування

Детальий план території земельної ділянки в межах вул. Київська в с. Гамаліївка Пустомитівського району Львівської області, розробляється на замовлення Мурованської ОТГ, згідно Рішення Мурованської сільської ради ОТГ «Про надання дозволу на розробку детального плану території земельної ділянки в межах вул. Київська в с. Гамаліївка Пустомитівського району Львівської області» № 877 від 14.12.2019. Площа земельної ділянки на яку розробляється детальний план території – 5,8216 га.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту з користування надрами в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Детальний план розроблений в межах структурно-планувального елементу поза межами території населеного пункту, який має цілісний планувальний характер.

Розроблення детального плану території забезпечить планувальну організацію цієї території, визначення організації, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації ділянки для ефективного використання відповідно до цільового призначення.

Проект розробляється у відповідно до:

-Земельного та Водного кодексів України;

-Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

-Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

-Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»;

-Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

- Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

-Закону України «Про природно-заповідний фонд України»;

-Закону України «Про екологічну мережу України»;

-Закону України «Про охорону земель»;

 -Закон України «Про рослинний світ»;

-Закону України «Про тваринний світ»;

-Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»;

-ДБН Б.2.2-12:2018  «Планування і забудова територій»;

-ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»

-ДСП -173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

-ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

-ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

-ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд»;

-ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

-ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»;

- ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»;

- ДБН Б 2.2-1:2008. Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування

- ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)»;

- ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання та каналізації»;

-ДСТУ Б В.2.5-32:2007 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди»;

- ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 «Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і фундаментів»;

- ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12)»;

-Державних санітарних правил охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами), ДСП 201-97.

В проекті враховані основні рішення генплану с. Гамаліївка, та схеми планування Пустомитівського району.

 

 1. Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів):

Детальний план території земельної ділянки в межах вул. Київська в с. Гамаліївка Пустомитівського району Львівської області, розробляється відповідно до чинного законодавства з використанням матеріалів містобудівного та земельного кадастрів узгоджується з Генеральним планом с. Гамаліївка, Стратегія розвитку Львівщини на період до 2027 року.

ДПТ земельних ділянок розробляється для обслуговування діючого кладовища та розміщення нового кладовища в с. Гамаліївка.

Село Гамаліївка  розташоване в північній частині району, на віддалі 14км на  північний-схід від обласного центру міста  Львова, на віддалі 38 км  від районного центру м.Пустомити.

Земельна ділянка для обслуговування діючого кладовища займає площу 1,1102 га та межує з північно-західної, західної та південної сторони з зеленими насадженнями загального користування та землями сільськогосподарського призначення (рілля), з північно-східної сторони - землями загального користування (вулиця), зі східної – землями сільськогосподарського призначення (рілля).

З південної та частково західної сторони проходить адміністративна межа с. Гамаліївка, згідно генерального плану, розробленого КП ЛОР «Центр просторового розвитку». З північно-західної сторони від території у напрямку з північного-сходу на південний-схід проходить міжнародна автодорога державного значення М-06 Київ-Чоп.

На північ від території кладовища розташована автозаправна станція та ресторан «Верхолки».

Вхід/вихід на територію діючого кладовища  розташований з північної сторони з існуючої вулиці.

Згідно з ДБН Б.1.1-22:2017 дану територію та прилеглу можна віднести до наступних зон:

КС-3-1 – зона розміщення об’єктів ІІІ класу санітарної класифікації  (призначається для розміщення кладовищ);

СВ-1 – зона земель сільськогосподарського призначення (використовується для багаторічних насаджень, ріллі, сіножатей та пасовищ, господарських шляхів  і прогонів, фермерських господарств);

СВ-2 – зона сільськогосподарських підприємств, установ та організацій (використовується для науково-дослідних, навчальних цілей, ведення товарного сільськогосподарського виробництва);

ТР-2– зона транспортної інфраструктури (відносяться території вулиць, майданів (в межах червоних ліній).

Переважні види забудови:

- кладовища;

Супутні види використання:

- об’єкти обслуговування;

- об’єкти транспортної та інженерної інфраструктури;

- зелені насадження санітарно-захисної зони;

- підприємства з санітарно-захисними зонами меншими за 300 м.

Сумарна площа об’єктів супутнього виду використання не повинна перевищувати загальну площу переважних видів використання.

Детальним планом території, земельна ділянка існуючого кладовища становить 1,1102га, на південь від нього пропонується розмістити земельну ділянку для нового кладовища, площею 0,7424га.

Рельєф ділянки планової діяльності рівнинний, без значних перепадів висот.

Територія входить до геоморфологічного району Волино-Поділля, регіону Грядового Побужжя та заплави річка Полтва.

У ландшафтному відношенні територія входить до Опільської групи, Грядово-Побжської підгрупи, річкова долина, плоско-хвилясті водно-льодовикові і денудаційні рівнини з фрагментами плоских флювіальних і флювіально-біогенних рівнин

Територія відноситься до фізико-географічної країни Східно-Європейської рівнини, центрально-малополіської групи ландшафтів, що характеризуються плоскорівнинністю, вистелені перевідкладеними флювіогляціальними пісками і супісками та суглинками, підстелені мергелями

Ґрунти лучні та світло-сірі опідзолені. Рівень залягання ґрунтових вод 1,2-1,5 м.

Клімат району помірно-континентальний, з помірно м’якою зимою, тривалою вологою весною, нежарким дощовим літом і теплою, порівняно сухою осінню. Для цієї зони характерні низький атмосферний тиск і висока вологість повітря. Переважаючі над територією атлантичні повітряні маси  сумісно з впливом багатьох метеорологічних факторів викликають часті, іноді зливові дощі, швидку зміну погоди та обумовлюють нестійкий сніговий покрив.

Найхолоднішим місяцем є січень з середньомісячною температурою за багаторічний період - 3,34ºС, найтеплішим місяцем є липень з середньомісячною температурою +18,22ºС. Середньорічна температура повітря +7,72ºС.

Річна амплітуда (різниця між середньою температурою самого теплого і самого холодного місяців) складає 21,56ºС.

Середньорічна кількість опадів складає 695,28 мм і досягає в багатоводні роки 994-999,4 мм. Річний розподіл опадів характеризується максимумом в червні-липні (86,6-92,83 мм) і мінімумом в січні-березні (39,54-41,5 мм).

В зимовий період випадає атмосферних опадів 18,5% від річної кількості.

Гідрогеологічні умови району характеризуються наявністю ґрунтового водоносного горизонту четвертинного віку.

Глибини залягання рівнів ґрунтових вод змінюються на протязі року в залежності від кліматичних умов. Режим ґрунтових вод безнапірний. Живлення четвертинного водоносного горизонту відбувається за рахунок атмосферних опадів. В періоди інтенсивного випадіння атмосферних опадів та весняного сніготанення можливий підйом ґрунтових вод

Території із заляганням рівня підземних вод на глибині 1,8-2,0 м займають велику частину території села.

Максимальна глибина промерзання ґрунту – 50 см.

Екологічні умови ділянки  проектування – задовільні.

Територія, на яку розробляється детальний план  знаходиться на меліорованих землях, осушених закритим дренажем з відкритою мережею внутрішньогосподарських каналів, згідно з листом  БУВР річок Західного Бугу та Сяну від 31.05.2019р. № 05/0825.

На території ДПТ забудова відсутня.

Загальне композиційне вирішення території в межах земельної ділянки проектування обумовлене проходженням зовнішньої межі проектування, рельєфом території, а також зумовленою ситуацією, що склалася, санітарно-гігієнічними, охоронними, протипожежними, технологічними вимогами та вулично-дорожньою мережею.

Земельна ділянка для розміщення нового кладовища знаходиться на південь від існуючого кладовища та займає площу 0,7424га. Територія ДПТ в даний час не використовується в господарстві.

Детальний план території розробляється з метою впорядкування території, обслуговування діючого кладовища та розміщення нового кладовища в с. Гамаліївка, уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану населеного пункту, планування і визначення параметрів і вимог до формування даної ділянки.

За містобудівними факторами наміри забудови і використання відповідають містобудівним умовам і обмеженням.

 

4. Ймовірні наслідки

 а) У процесі облаштування території, будівництва і обслуговування об’єктів в межах ділянки планованої діяльності можливі різні ризики впливу на навколишнє природне середовище

Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, в результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу (відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті  провадження планової діяльності)

 

Відходи

 

Під час проведення будівельних та підготовчих робіт будуть утворюватися комунальні, будівельні відходи. Будівельні відходи, які можуть складатися з брухту бетону, дерев’яних конструкцій, лому чорних металів, піску, каміння.

У період експлуатації кладовища будуть утворюватися побутові відходи, а також відходи від косіння трави, догляду за ділянкою.

Поверхневі та підземні води

Влаштування водопостачання та каналізування не передбачається. Організацію поверхневого стоку передбачається здійснити відкритою водовідвідною системою.  Створення додаткових впливів на водне середовище не передбачається.

Ґрунт та надра

Вплив здійснюватиметься при розробці ділянки, влаштування огорожі, проїздів, іншого додаткового впливу не передбачається.

Атмосферне повітря

У результаті виконання будівельних робіт можуть бути наявні неорганізовані нестаціонарні джерела викиду забруднюючих речовин в атмосферне повітря – автотранспорт, дизель-генератор, зварювальні роботи, пересипка сипучих матеріалів (ґрунт, пісок, щебінь).

При зварюванні в атмосферне повітря виділяється - заліза оксид, марганець та його з'єднання, хром шестивалентний, азоту оксид, вуглецю оксид.

Під час експлуатації кладовища можливі викиди від руху транспорту.

Акустичний вплив

Під час будівельних робіт, від пересування техніки, виникне додаткове шумове навантаження. Проте, під час експлуатації об’єкту шумове навантаження відсутнє.

Світлове, теплове та радіаційне забруднення

Очікування впливу не передбачається.

Флора та  і фауна

Для влаштування кладовища здійснюватиметься видалення зелених насаджень. Видалення зелених насаджень повинне здійснюватися згідно законодавчих та нормативних вимог відповідно до проекту на підставі дозвільних документів. Для належної експлуатації території необхідно передбачити її озеленення та влаштування озеленення по периметру.

Геологічне середовище

Вплив на геологічне середовище не передбачається.

Технологічні Ризики / аварії що можуть вплинути на здоров’я населення

Будівництво повинно здійснюватися згідно ДБН де визначено можливі ризики та шляхи їх усунення. Додаткового впливу на стан здоров’я населення безпосередньо планова діяльність не створюватиме. Відстань до найближчої житлової забудови становить – більше 300 м.

 

б) Ділянки з природоохоронним статусом відсутні.

в) Зважаючи на географічне положення ділянки, транскордонні наслідки реалізації планової діяльності для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

5. Розгляд альтернатив

Альтернативних варіанти розміщення не розглядалися, оскільки ділянка планованої діяльності розташовано поряд з існуючим кладовищем та передбачає його розширення.

Проектом потрібно передбачити застосування найкращих сучасних технологій та практик, врахувати містобудівні обмеження та особливості району розташування.

6. Під час розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію

- доповіді про стан довкілля.

- статистичну інформацію.

- лабораторні дослідження стану довкілля.

- дані моніторингу стану довкілля.

- пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

7. Заходи, для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Охорона атмосферного повітря

Заходи для забезпечень нормативного стану атмосферного повітря під час будівництва включають:

 1. Влаштування необхідних огороджень (охоронних, захисних або сигнальних);
 2. Контроль за точним дотриманням технології провадження робіт.
 3. Отриманням технології провадження робіт.
 4. Розосередження в часі роботи будівельних машин і механізмів, не задіяних у єдиному безупинному технологічному процесі.
 5. Виключення роботи машин та механізмів на холостому ході.

Заходи щодо зменшення шуму та вібрації

Основними джерелами шуму та вібрації при будівництві є будівельна техніка та автотранспорт.

Заходи для зменшення впливу шуму та вібрації на прилеглі території та на території будівельного майданчику включають:

 1. Заборона робіт у районах житлової забудови в нічний час за винятком випадків, коли розпочаті будівельні роботи не можуть бути призупинені.
 2. Частини будівельного устаткування, які мають вібрацію, повинні бути обгороджені і бути максимально віддаленими від найближчих житлових забудов.

 

Охорона поверхневих і підземних вод

Заходи для забезпечень нормативного стану поверхневих і підземних вод під час будівництва включають:

 1. Виконання робіт згідно нормативних вимог з метою недопущення проливу стоків у ґрунт, поверхневі та підземні води.
 2. Не допускати попаданню нафтопродуктів у ґрунти. Зливання паливно-мастильних матеріалів в спеціально відведені та обладнані місця.

Охорона ґрунту

Заходи для забезпечення нормативного стану земельних ресурсів під час будівництва включають:

 1. Обов'язкове дотримання меж території, відведеної для облаштування кладовища.
 2. Складування рослинного ґрунту на спеціально відведених майданчиках з наступним використання його при влаштування благоустрою території.
 3. Всі будівельні матеріали мають бути розміщені на спеціально відведеній ділянці з твердим покриттям.
 4. Контроль за роботою інженерного обладнання, механізмів і транспортних засобів, своєчасний ремонт, недопущення роботи несправних механізмів.
 5. Заправка будівельної техніки лише закритим способом – автозаправниками.
 6. Складання будівельних матеріалів та конструкцій в межах території відведення на вільних майданчиках з метою уникнення загромадження проїздів та проходів.

Охорона рослинного і тваринного світу

Об’єктом впливу на тваринний світ під час будівництва можливі при роботі землерийної техніки. Шум механізмів може стримувати птахів в період гніздування. Проектом необхідно передбачити заходи з благоустрою території згідно вимог чинного законодавства та врахування найкращих сучасних технологій.

Охорона праці, техніка безпеки, пожежна безпека

Заходи для забезпечень безпечних умов праці під час будівництва включають:

 1. Створення належних умов праці, санітарно-побутове та медичне обслуговування працюючих у відповідності з діючими санітарними нормами.
 2. Суворе дотримання правил охорони праці та техніки безпеки відповідно до Закону України «Про охорону праці», пожежної безпеки відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку» та Правил техніки безпеки в Україні.

Проектом потрібно передбачити планову потребу у воді, а також для пожежогасіння.

Визначити способи поводження з відходами, що утворюватимуться під час будівництва та експлуатації.

Передбачити забезпечення санітарних норм роботи працівників.

Передбачити проведення робіт з рекультивації порушених земель відповідно до вимог існуючого законодавства.

На стадії проектування провести докладні розрахунки по об'ємах ґрунту, що виймається, і основних чисельних показниках благоустрою.

Забезпечити зниження негативних вплив робіт, зокрема, не допускати заправки будівельної техніки паливно-мастильними матеріалами на ділянці.

В склад заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого використання та планувальної організації території, необхідно включити вертикальне планування території, поверхневе водовідведення.

 

8. Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку

- Основні цілі детального плану, його зв’язок з іншими документами державного планування;

- характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються детального плану території, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на  державному та місцевому рівнях, що стосуються детального плану території;

- опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків

- заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання детального плану території;

- обґрунтування вибору виправданих альтернатив, якщо такі розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання детального плану території для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

- резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію

 

Орган до якого подаються зауваження та пропозиції

Мурованська сільська рада ОТГ Львівської області, (81120, Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Сороки-Львівські, вул Польова, буд. 65); тел. 032-2254322; електронна адреса: sorokylvivskarada@gmail.com

 

Строки подання

15 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території земельної ділянки в межах вул. Київська в с. Гамаліївка Пустомитівського району Львівської області (відповідно до п.п. 5, 6 ст. 10 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку"). 

 

 

 


 

 

                                                                        

 

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Увага тестове опитування! Чи буде для Вас корисним запровадження електронних опитувань?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь