Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території комплексу дорожнього сервісу із складськими приміщеннями, АЗС з вбудованим закладом громадського харчування та пунктом технічного обслуговування автомобілів в межа

Дата: 13.05.2019 09:54
Кількість переглядів: 1581

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території комплексу дорожнього сервісу із складськими приміщеннями, АЗС з вбудованим закладом громадського харчування та пунктом технічного обслуговування автомобілів в межах вул. Київська в с. Гамаліївка Пустомитівського району Львівської області

Загальні положення

Замовник СЕО

Мурованська сільська рада ОТГ. 81120, Львівська область, Пустомитівський район, с. Сороки-Львівські, вул. Польова, 65.

ЄДРПОУ: 04369707

Вид та основні цілі документу державного планування

Детальний план території комплексу дорожнього сервісу із складськими приміщеннями, АЗС з вбудованим закладом громадського харчування та пунктом технічного обслуговування автомобілів в межах вул. Київська в с. Гамаліївка Пустомитівського району Львівської області є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території.

Детальний план території розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів та визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки території.

Проект детального планування території виконаний з метою уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану с. Гамаліївка, аналізу існуючого використання території, розробки варіанту планувальної інфраструктури та забудови земельної ділянки з врахуванням інвестиційних намірів будівництва з врахуванням сучасного стану території відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів.

Детальний план території розроблено на підставі наступних документів:

– рішення №1052 Мурованської сільської ради об’єднаної територіальної громади Пустомитівського району Львівської області від 18 квітня 2019 р.;

– Генеральний план с. Гамаліївка;

– завдання на проектування детального плану території комплексу дорожнього сервісу із складськими приміщеннями, АЗС з вбудованим закладом громадського харчування та пунктом технічного обслуговування автомобілів в межах вул. Київська в с. Гамаліївка;

– технічні висновки про інженерно-гідрогеологічні умови будівництва «Будівництво придорожнього сервісу в с. Гамаліївка Пустомитівського району Львівської області»;

– робочий проект «Буріння розвідувально-експлуатаційної свердловини для господарсько-питного водопостачання придорожнього сервісу в с. Гамаліївка Пустомитівського району Львівської області»;

– робочий проект «Організація дорожнього руху. Будівництво придорожнього сервісу вздовж автодороги Київ-Львів», ПП «Моноліт-Проект», Тернопіль, 2019 р.;

– витяг про реєстрацію права власності на земельну ділянку №147540050 від 30.11.2018 р.;

– витяг про реєстрацію права власності на земельну ділянку №147536555 від 30.11.2018 р.;

– витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-4607888732018;

– витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-4609560362019;

Детальний план території визначає:

– деталізацію та уточнення у більш крупному масштабі положень генерального плану населеного пункту;

– деталізацію та уточнення раніше розроблених детальних планів території;

– формування принципів архітектурної композиції структури забудови;

– встановлення червоних ліній регулювання забудови;

– виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів містобудівного використання.

Документ державного планування розроблений згідно з:

– Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку»;

– Законом України «Про оцінку впливу на довкілля»;

– ДБН Б. 1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»;

– ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування та забудова територій»;

– ДБН В. 2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

– ДБН В.2.3.3-4-2015 «Автомобільні дороги»;

– ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди»;

– ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»;

– ДБН В. 1.1.7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва»;

– ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання зовнішні мережі та споруди»;

– НАПБ Б.05.019-2005 «Інструкція щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних станцій»;

– ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;

– СНиП 2.11.01-85* «Складские здания»;

– Земельним кодексом України.

Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Територія, яка розглядається даним детальним планом, заходиться в південно-західній частині села Гамаліївка по вул. Київська біля автомобільної дороги загального користування державного значення М-06 Київ-Чоп.

Площа території в межах розроблення детального плану орієнтовно становить 5,0 га. Детальний план розробляється на дві суміжні ділянки (площею 0,75 га кожна) як комплексне проектне рішення без планувального розподілу. Загальна площа проектованої ділянки становить 1,5 га. Цільове призначення ділянки – для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

На даний час ділянка вільна від забудови та інженерних мереж.

Ділянка, на яку розробляється ДПТ межує:

– з північного заходу та заходу – із смугою відведення автомобільної дороги державного значення М-06 Київ-Чоп;

– з південного заходу – із землями ТзОВ «Інтертрансгруп»;

– зі сходу – із землями загального користування (місцевий проїзд з твердим покриттям).

         На схід від території розроблення ДПТ розташовані існуюче та проектоване кладовища.

Ділянка розташована на місцевому вододілі. Рельєф рівнинний, з ухилом на північ, перепад висот на ділянці становить до 6,0 м. За результатами бурінь ґрунтові води були відмічені на глибині 0,0-2,0 м. На схід від ділянки на відстані 20,0 м від її межі протікає безіменний водний потік. Багаторічні насадження на території проектованої ділянки відсутні.

Проектована ділянка розподіляється на наступні функціональні зони:

– зона розташування складських приміщень з майданчиком для розвантаження та маневрування;

– зона розташування АЗС з вбудованим закладом громадського харчування;

– зона розташування пункту технічного обслуговування автомобілів (шиномонтаж);

– зона розташування тимчасових автостоянок для вантажних та легкових авто.

         На території запроектоване розташування таких об’єктів:

– будівля складу непродовольчих товарів з адміністративними приміщеннями;

– будівля операторної АЗС із закладом громадського харчування і сервісним обслуговуванням та навісом для ПРК;

– паливо-роздавальна колона (ПРК) з розташованим під нею підземним резервуаром палива та сателітом;

– будівля пункту технічного обслуговування автомобілів (шиномонтаж);

– водозабірна свердловина;

– станція очищення стічних вод;

– дощова очисна споруда (сепаратор нафтопродуктів);

– майданчик для розвантаження та маневрування;

– автостоянка легкових авто на 10 місць та вантажних авто на 9 місць;

– майданчик для сміттєзбірних контейнерів.

Загальна площа після реалізації рішень ДПТ становитиме 3680 м2, в т. ч.:

– складські приміщення – 3160 м2;

– АЗС з вбудованим закладом громадського харчування – 300 м2;

– пункт технічного обслуговування автомобілів – 220 м2. Щільність забудови території становить 24,5%.

Планувальними обмеженнями на території детального плану території є:

– смуга відведення міжнародної автодороги М-06 Київ-Чоп – 32,5 м;

– прибережно-захисна смуга водного потоку – 25 м;

– санітарно-захисна зона проектованого кладовища – 300 м;

– зона санітарної охорони водозабірної свердловини – 15 м;

– санітарно-захисна зона проектованого складського приміщення – 50 м;

– санітарно-захисна зона існуючої та проектованої АЗС – 50 м;

– санітарно-захисна зона проектованих очисних споруд – 8 м.

        Заплановані об’єкти відносяться до категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягатимуть оцінці впливу на довкілля.

Ймовірні наслідки

а) наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Значного негативного впливу під час планованої діяльності на компоненти навколишнього середовища та здоров’я населення не передбачається.

Табл. 1. Ймовірні наслідки виконання ДДП

Сфери охорони довкілля

Можливі наслідки виконання ДДП

Атмосферне повітря

Під час будівництва комплексу вплив на повітряне середовище буде зумовлюватись збільшенням викидів забруднювальних речовин від роботи двигунів транспортних засобів, викидами пилу при проведенні земляних робіт. Дані речовини будуть утворюватися в незначних  кількостях, без перевищень норм ГДК.

При експлуатації АЗС будуть спостерігатися викиди парів бензину, вуглеводнів фракції С12-С19, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, бенз(а)пірену.

При експлуатації очисних споруд можливе виділення в атмосферне повітря речовин зі специфічним запахом, зокрема газів бродіння: метан, сірководень, вуглекислий газ.

Водне середовище

Відведення стічних вод при експлуатації об’єктів транспортної інфраструктури, закладу громадського харчування передбачено в проектовані очисні споруди.

Для мийно-зливових стоків передбачено встановлення очисних споруд дощового стоку у вигляді сепаратора нафтопродуктів.

Забір води з поверхневих водних джерел і скидання стічних вод у водні об'єкти не передбачається. Проектні рішення не матимуть негативного впливу на водні ресурси.

Ґрунтове середовище

При будівництві об’єктів можливе тимчасове складування будівельних відходів та залишків матеріалів.

Порушення ґрунтового покриву може відбуватись під час будівництва та руху транспортних засобів.

Потенційними джерелами забруднення ґрунту під час проведення будівельних робіт є просипи сипучих матеріалів при розвантажувально-навантажувальних та перевантажувальних роботах, випадкові проливи бітуму, дизельного палива, емульсії або асфальтобетонної суміші.

Потенційними джерелами забруднення ґрунтового середовища при експлуатації АЗС є випадкові проливи пального під час заправлення автотранспорту.

При експлуатації закладу громадського харчування можливий вплив на ґрунтове середовище внаслідок неправильного поводження з твердими побутовими відходами.

Рослинний та тваринний світ

Згідно проектних рішень детального плану території вплив буде незначний та полягатиме в механічному порушенні рослинного покриву на період будівництва.

Акустичний вплив

Джерелами шуму та вібрації будуть двигуни будівельних машин та механізмів при будівництві.

Проектованими джерелами шуму при експлуатації об’єктів є паливо-роздавальні колонки, насосне обладнання, маневрування

автотранспорту по майданчику.

б) наслідки для територій з природоохоронним статусом:

Територія, на яку розробляється детальний план, знаходиться поза межами структурних елементів екологічної мережі. На території проектування об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення:

        Проектні пропозиції детального плану території не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, оскільки земельна ділянка розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено

Альтернативних варіантів проекту не передбачається. 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища. Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

– статистичну інформацію;

– оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;

– пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативного впливу наслідків від виконання детального плану, комплекс яких включає:

        Заходи щодо охорони атмосферного повітря:

– недопущення викидів в атмосферу повітря, вилученого загальнообмінною вентиляцією, яка вміщує шкідливі або неприємні запахи, речовини через зосереджені пристрої або через розосереджені пристрої;

– влаштування тимчасових внутрішньо майданчикових доріг, по можливості, використовуючи існуючі дороги для зменшення утворення пилу.

– контроль за точним дотриманням технології провадження робіт;

– створення санітарно-захисних смуг з дерев та чагарників навколо виробничих об’єктів;

– налив в резервуари і подача нафтопродуктів в паливно-роздавальні колонки закритим способом, автоматизація процесу заправки транспорту;

– постійний контроль за справністю дихальних клапанів при температурі повітря більше 0°С один раз за місяць, а при температурі повітря менше 0°С два рази за місяць.

– застосування підземних двостінних резервуарів, обладнаних дихальними клапанами, які спрацьовують тільки при досягненні відповідного тиску парів палива в резервуарі;

– рекуперація парів пального при заправленні автотранспорту;

– підтримка в повній технічній справності обладнання АЗС;

– проведення систематичного контролю герметичності клапанів, сальників і фланцевих з'єднань.

        Заходи щодо захисту водного середовища:

– влаштування системи господарсько-побутової каналізації для відводу господарсько-побутових стічних вод та влаштування очисних споруд;

– влаштування системи поверхневої каналізації для відведення забрудненого дощового і талого стоку з території АЗС на дощові очисні споруди (сепаратор нафтопродуктів) з можливістю подальшого використання очищених стоків для поливу території;

– недопущення скиду в стічні води відходів нафтопродуктів;

– негайне прибирання пролитого нафтопродукту, засипання піском місця розливу з подальшою передачею спеціалізованим підприємствам на утилізацію;

– використання підземних резервуарів з постійним контролем герметичності, що запобігає аварійним виливам нафтопродуктів;

– обладнання колонок стоп-пістолетами з запобіжним закриваючим механізмом.

        Заходи щодо охорони ґрунтового середовища:

– дотримання рішень проекту детального плану території щодо її раціонального використання;

– дотримання меж території, відведеної для будівництва;

– складування родючого ґрунту на спеціально відведених майданчиках з наступним використання його для озеленення та благоустрою території. Всі будівельні матеріали мають бути розміщені на спеціально відведеній ділянці;

– дотримання вимог щодо поводження з відходами, що утворюються внаслідок будівництва та функціонування підприємства;

– для зменшення розповсюдження пилу за межі будівельного майданчика передбачається улаштування огорожі;

– модернізація техніки для санітарного очищення;

– недопущення потраплянню нафтопродуктів у ґрунти;

– закрита герметична система зливу нафтопродуктів в резервуари і подача їх до

заправних колонок;

– влаштування твердого водонепроникного покриття в місцях, де проводяться операції з нафтопродуктами;

 – проведення вчасного ремонту дорожніх покрівель;

– виконання гідроізоляції трубопроводів і резервуарів;

– організація регулярного прибирання території.

        Шумозахисні заходи:

– використання сучасного низько-шумного технологічного та енергетичного обладнання;

– забезпечення акустичного режиму шляхом застосування будівельно-акустичних засобів захисту від шуму, зокрема застосування звукоізолюючих стін і перегородок в приміщеннях, в яких розміщене обладнання, що є джерелами шуму та вібрацій;

– обмеження швидкості руху автотранспорту по майданчику АЗС;

– озеленення території.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Мурованська сільська рада ОТГ, 81120, Львівська область, Пустомитівський район, с. Сороки-Львівські, вул. Польова, 65. тел.:032-2254322, 032-2254418.

15 днів з дня публікації заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Детального плану території комплексу дорожнього сервісу із складськими приміщеннями, АЗС з вбудованим закладом громадського харчування та пунктом технічного обслуговування автомобілів в межах вул. Київська в с. Гамаліївка Пустомитівського району Львівської області (відповідно до п.п. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

Просимо надати зауваження та пропозиції

 

 

Сільський голова ОТГ                                                                                                З. Петрух


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Увага тестове опитування! Чи буде для Вас корисним запровадження електронних опитувань?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь